Hoe gaat een NEN 1010 keuring in zijn werking?

Wanneer een installatie eigenaar wilt aantonen dat een elektrotechnische installatie op de juiste en veilige manier geïnstalleerd is gebeurt dat vaak met  NEN 1010 keuringen. Deze uitgebreide keuring toont aan en laat zien door middel van een keuringsrapport dat een elektrotechnische installatie veilig is. Of de installatie nou nieuw of grondig verbouwd is.

Verschillende onderdelen van een NEN 1010 keuring

Bij een nieuwe installatie of een grote verbouwing is een NEN 1010 keuring daarom zeker aan te raden. Verder dient een elektrotechnische installatie volgens de arbowet ook met zekere regelmaat gecontroleerd te worden. Maar hoe gaat zo een keuring eigenlijk in zijn werk? Welke installatietechnieken komen daaraan te pas en hoe lang duurt het eigenlijk?

NEN 1010 keuringen bestaan uit drie verschillende onderdelen. Met deze drie onderdelen wordt bepaalt of de elektrische techniek veilig is. De drie onderdelen geven een compleet beeld en vullen elkaar dus aan. Het eerste onderdeel is voornamelijk visueel. Er worden allerlei punten afgegeven omtrent de installatietechnieken of er voldaan wordt aan de eisen. Het gaat hier vooral om visuele verbindingen, verklaringen en leidingen. Er wordt gecontroleerd of deze allemaal met elkaar kloppen. 

Ook wordt er gekeken of de tekeningen overeenkomen met de realiteit. Na deze visuele inspectie vindt er een tweede inspectie plaats. Deze inspectie bestaat uit metingen en beproevingen. Hierbij wordt de elektrotechnische installatie getest op de isolatieweerstand van de installatie bijvoorbeeld. Maar ook op de werking van de aardlekbeveiliging en de werking van de veiligheidsketens. en andere installatietechnieken

Keuring omtrent grotere installaties

Bij grotere elektrotechnische installaties vindt er nog een derde onderdeel van de NEN 1010 keuringen plaats. Hier wordt namelijk ook de tekeningen en schema’s van de installatie gecontroleerd. Het gaat hier om installaties groter dan 11 eindgroepen of waarop een vermogen boven 20 kVa aangesloten is, waar volgens de NEN 1010 keuring elektrotechnische tekeningen aanwezig moeten zijn. Er wordt dan gecontroleerd of voor de installatietechnieken een grondschema, installatieschema en installatietekening aanwezig is. Op deze manier wordt een elektrotechnische installatie dus geïnspecteerd aan de hand van drie onderdelen. Zo weet je zeker dat jouw elektrotechnische installatie veilig is.

Related posts